آزمونهای آزمایشی وتست ز نی  چاپ
تاریخ : شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388

آزمونهای آزمایشی وتست ز نی 

برنامه آزمون های رقابتی کشوری

موسسه فرهنگی دکتر کامران احمدی

سال 1388

آزمون روز و تاریخ مفاد امتحان اطفال- روانپزشکی-پوست  شنبه۱۳/۴

داخلی-رادیولوژی- ارولوژی  شنبه۲۴/۵

 زنان-چشم- ارتوپدی-جراحی  شنبه ۱۸/۷

ENT  اعصاب- اپیدمی-اخلاق- فارماکولوژی-پاتولوژی- عفونی جمعه ۲۹/۸ 

 

 آزمون نهایی از تمام دروس ماژور و مینور جمعه ۲/۱۱ 


آزمونهای پارسیان دانش