کلاسهای آمادگی  چاپ
تاریخ : شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388

کلاسهای آمادگی  

             کامران احمدی        

       بسیج     

  پروانه دانش  

                         شریف                 

                         پارسیان دانش                

            خوش سیرت        در تاریخ: دوشنبه، 24 فروردین ، 1388
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

نام درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

 چشم پزشکی

24و25 اردیبهشت

22

دکتر آرش میرمحمدصادقی

اورولوژی

31 اریبهشت و 1 خرداد

22

دکتر رضا حسینی

ارتوپدی

7و8 خرداد

 24

دکتر محسن سید صالحی

زنان

14و15 خرداد

50

دکتر  آزیتا محمودان

21و22 خرداد

قلب

28و29 خرداد

24

دکتر رضا تسلیمی

خون

4و5 تیر

24

گوارش

11و12 تیر

24

ریه

18و19 تیر

24

نفرولوژی

25و26 تیر

24

غدد

1و2 مرداد

24

روماتولوژی

8و9 مرداد

24

نورولوژی

15و16 مرداد

24

دکتر سعید شاه بیگی

جراحی

22و23 مرداد

80

دکتر هادی احمدی آملی

29و30مرداد

5و6 شهریور

12و13 شهریور

اطفال

19و20 شهریور

70

دکتر قائمی

26و27 شهریور

3 مهر

10 مهر

عفونی

16و17 مهر

24

دکتر حمید عمادی کوچک

فارماکولوژی

23و24 مهر

24

دکتر آرش میرمحمد صادقی

آمار

30 مهر و 1 آبان

20

دکتر علاءالدینی

ENT

7و8 آبان

24

دکتر رضا معتمدی

رادیولوژی

14و15 آبان

24

دکتر شفیعی مطهر

روانپزشکی

21و22 آبان

24

دکتر حمیدرضا احمدخانی ها

پاتولوژی

28و29 آبان

25

دکتر مریم ستوده

پوست

5و6 آذر

24

دکتر بهروز باریک بین

اخلاق پزشکی

12و13 آذر

16

دکتر مهرزاد کیانی


  

برنامه کلاس های پرانترنی و دستیاری

موسسه فرهنگی دکتر کامران احمدی

سال۱۳۸۸