نمرات آزمون ۸۷  چاپ
تاریخ : شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388

نمرات آزمون۸۷

حداقل نمرات در سهمیه آزاد (خانم):
رشته پوست:
تهران:472
شهید بهشتی:468
ایران:468
اصفهان:458
گیلان:453
شیراز:438
همدان:442
مشهد:455
کرمان:437
تبریز:455
اهواز:424رشته اطفال:

تهران:378
ایران:366
شهید بهشتی:370رشته زنان وزایمان:


تهران:386
شهید بهشتی:382
ایران:378
بندرعباس:361
کاشان:367
یزد:368
سمنان:365
تبریز:372
شیراز:371
مشهد:368
اصفهان:372
بابل:359
ارومیه:365رشته پزشکی هسته ای:

مشهد:422
ایران:427
تهران:434
شهید بهشتی:432


 


نمره مربوط به سهمیه آزاد قایان):رشته پاتولوژی:

تهران:393
شهید بهشتی:392
ایران:389
بندرعباس:380
کرمانشاه:383
بابل:391رشته طب کار:

تهران:367
ایران:366رشته پزشکی ورزشی:

ایران:380رشته اطفال:

تهران:371
ایران:366
شهید بهشتی:369رشته روانپزشکی:

تهران:397
شهید بهشتی:393
ایران:389

:

سهمیه ازاد مرد:
ارتوپدی مشهد 420
ارتوپدی کرمان 413
پاتولوژی مشهد 386

_________________

 
این هم کاملتر رشته زنان
(سهمیه آزاد):
_________________

  

سهمیه آزاد خانم :

رشته رادیولوژی:

تهران:488
تبریز:439
مشهد:468


رشته چشم پزشکی:

تهران:461
مشهد:431
شیراز:445
زاهدان:418
تبریز:438
شهید بهشتی:450
ایران:447
اهواز:426

رشته نوروسرجری:

تهران:401
ایران:411
شهید بهشتی:414
اصفهان:407
تبریز:406


_________________

 


 

رشته جراحی عمومی (سهمیه آزاد)....خانم

رشته قلب....سهمیه خانمها:


قلب تهران 398
قلب ایران 400
قلب شهید بهشتی 397
قلب شیراز 399
قلب اصفهان 397
قلب یزد 409رشته ها در زیر: (خانم آزاد)
چشم تهران 461
پوست تهران 472
چشم ایران 447
بیماریهای پوست شهید بهشتی 468
بیماریهای پوست ایران 468
بیماریهای اعصاب تهران 431
بیماریهای داخلی تهران 397
جراحی عمومی تهران 456
زنان و زایمان تهران 386
آسیب شناسی تهران 410
رادیولوژی ایران و رادیولوژی بهشتی ظاهرا خانم آزاد قبول نکردن رشته پاتولوژی ( سهمیه خانمها):


پاتولوژِِی شیراز 401
پاتولوژی اصفهان 418
پاتولوژی شهید بهشتی 408
پاتولوژِی تهران 410
پاتولوژی ایران 407
پاتولوژی بندر عباس 397 
 

رشته قلب....سهمیه خانمها:

قلب تهران 398
قلب ایران 400
قلب شهید بهشتی 397
قلب شیراز 399
قلب اصفهان 397
قلب یزد 409رشته پاتولوژی ( سهمیه خانمها):


پاتولوژِِی شیراز 401
پاتولوژی اصفهان 418
پاتولوژی شهید بهشتی 408
پاتولوژِی تهران 410
پاتولوژی ایران 407
پاتولوژی بندر عباس 397
پاتولوژی همدان 404
پاتولوژی همدان 404


رشته ها در زیر: (خانم آزاد)
چشم تهران 461
پوست تهران 472
چشم ایران 447
بیماریهای پوست شهید بهشتی 468
بیماریهای پوست ایران 468
بیماریهای اعصاب تهران 431
بیماریهای داخلی تهران 397
جراحی عمومی تهران 456
زنان و زایمان تهران 386
آسیب شناسی تهران 410
رادیولوژی ایران و رادیولوژی بهشتی ظاهرا خانم آزاد قبول نکردن 

 برگرفته از وبلاگ دکتر گل پسر:

سهمیه آزاد...(آقایان):

آسیب شناسی همدان
--- 390
***

آسیب شناسی کرمانشاه
--- 383
***
آسیب شناسی مازندران
--- 384
***
آسیب شناسی بابل
--- 391
***
آسیب شناسی تبریز
--- 388
***
آسیب شناسی ارومیه
--- 381
***
آسیب شناسی کرمان
--- 386
***
بیماریهای داخلی اراک
--- 382
***
آسیب شناسی بندر عباس
--- 380
***
بیماریهای داخلی همدان
--- --- ---
***
بیماریهای داخلی کرمانشاه
--- --- ---
***
بیماریهای داخلی ارومیه
--- 377
***
بیماریهای داخلی قزوین
--- 385
***
بیماریهای داخلی زنجان
--- 381
***
بیماریهای داخلی سمنان
--- --- ---
***
بیماریهای داخلی اهواز
--- 380
***
بیماریهای داخلی مازندران
--- --- ---
***
بیماریهای داخلی کرمان
--- 384
***
بیماریهای داخلی گیلان
--- --- ---
***
بیماریهای داخلی بابل
--- 394
***
بیماریهای داخلی بندر عباس
--- --- ---
***
بیماریهای داخلی کاشان
--- 385
***
بیماریهای داخلی یزد
--- --- ---
***
بیماریهای داخلی کردستان
--- --- ---
***
بیماریهای داخلی شهرکرد
--- --- ---
***
بیماریهای داخلی زاهدان
--- 376
***
روانپزشکی بهزیستی
--- 385
***
روانپزشکی همدان
--- 378
***
روانپزشکی کرمانشاه
--- 388
***
روانپزشکی اهواز
--- 381
***
روانپزشکی کرمان
--- 378
***
روانپزشکی گیلان
--- 380
***
روانپزشکی مازندران
--- 378
***
روانپزشکی کاشان
--- 380
***
روانپزشکی کردستان
--- 375
***
روانپزشکی یزد
--- 381
***

_________________

چشم پزشکی شهید بهشتی 450

چشم پزشکی ایران 447

بیماریهای قلب و عروق ایران 436

بیماریهای قلب و عروق تهران 447

بیماریهای قلب و عروق بهشتی 433

بیماریهای پوست تهران 443

بیماریهای پوست بهشتی 428

بیماریهای پوست ایران 425

رادیولوژی تهران 482

رادیولوژی ایران 457

رادیولوژی شهید بهشتی 437 


حداقل نمرات قبولی رشته پرتودرمانی
رادیوتراپی مشهد 400
رادیوتراپی بهشتی 394
رادیوتراپی تهران 389
رادیوتراپی اصفهان 387
رادیوتراپی شیراز 377


رشته قلب....سهمیه خانمها:


قلب تهران 398
قلب ایران 400
قلب شهید بهشتی 397
قلب شیراز 399
قلب اصفهان 397
قلب یزد 409رشته پاتولوژی ( سهمیه خانمها):


پاتولوژِِی شیراز 401
پاتولوژی اصفهان 418
پاتولوژی شهید بهشتی 408
پاتولوژِی تهران 410
پاتولوژی ایران 407
پاتولوژی بندر عباس 397
پاتولوژی همدان 404
پاتولوژی همدان 404

 برگرفته از وبلاگ دکتر گل پسر
آقایان آزاد
چشم پزشکی شهید بهشتی 450

چشم پزشکی ایران 447

بیماریهای قلب و عروق ایران 436

بیماریهای قلب و عروق تهران 447

بیماریهای قلب و عروق بهشتی 433

بیماریهای پوست تهران 443

بیماریهای پوست بهشتی 428

بیماریهای پوست ایران 425

رادیولوژی تهران 482

رادیولوژی ایران 457

رادیولوژی شهید بهشتی 437 


حداقل نمرات قبولی رشته پرتودرمانی
رادیوتراپی مشهد 400
رادیوتراپی بهشتی 394
رادیوتراپی تهران 389
رادیوتراپی اصفهان 387
رادیوتراپی شیراز 377